Turizm Politikası

Sürdürülebilir Turizm Politikamız

Amacımız, konuklarımıza en kaliteli konaklama deneyimini yaşatmaktır.

Yasal Gereklilikler

İşletmemizi, ürün ve hizmetlerimizin tüm süreçlerinde yasal düzenlemelere, Ulusal ve Uluslararası yasalara ve uymakla yükümlü olduğumuz diğer yasalara ve kurallara uygun bir şekilde yönetmekte ve işletmekteyiz.

Engelli Bireylere Uygunluk

Otelimizin odaları ve girişleri engelli bireylerin kullanımına uygun değildir.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve Insana Yatırım

Her bir paydaşımız bizim için değerlidir. Bütün paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Düzenli olarak sağlık ve güvenlik konularında bütün çalışanlarımıza eğitimler sağlanmakta, risk analizi yapılmakta ve sonuçlara göre gerekli değişimler yapılmaktadır. Bu değişimler ve denetimler yeni teknolojik gelişmeler ile desteklenmektedir. Her bir paydaşımız bizim için eşittir. İşletmemizde dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf vb. konularda ayrımcılığa tahammül edilemez.

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimizin memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Her misafirimizden gelen öneri, yorum ve şikayetler dikkate alınır, en uygun ve en etik şekilde duruma yaklaşılarak bir çözüme ulaştırılır. Bu süreç içerisinde misafirlerimizle şeffaf bir şekilde iletişim halinde olunur.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Gerçekleştirdiğimiz her faaliyetimizde doğamızı ve çevremizi korumak esastır. Kaynaklarımızı en çevre dostu şekilde kullanarak çevre kirliliğini ve doğal yaşama gelen zararı önlemeye çalışıyor, atık miktarımızı en az seviyeye indirerek doğamıza saygı duyuyoruz.

Enerji Tasarrufu

Otelimizde enerji kaynaklarımızı enerji kirliliği yaratmayacak şekilde, kaliteli ve verimli kullanıyoruz.

Gıda Güvenliği - Hijyen

Hijyen şartlarımızı ve gıda güvenliği tedbirlerimizi düzenli olarak gözden geçirerek sağlıklı ve hijyenik bir ortam sunuyoruz.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Bir şehir oteli olarak, yerel ekonomimize destek olmak için olabildiğince ürün ve hizmet kalitesi önceliğimiz olacak şekilde yerel tedarikçiler ile çalışıyoruz. Sürdürülebilir turizmin bir parçası olabilmek için atıklarımıza, kullanılan enerji ve suya hassasiyetle dikkat ediyoruz.